Tags: Eerste Kamer

Hofvijver met Turfmarkt 147 in aanbouw. Foto Davied van Berlo 0

Operatie geslaagd, ambtenaar ontslagen?

Op 22 september besprak de Eerste Kamer de ‘Wet normalisering rechtspositie ambtenaren‘ (Wnra). Opmerkelijk is dat de discussie vooral gaat over ontslag. Tot dusver kregen ontslagen werknemers in het bedrijfsleven een eenmalige vergoeding en...