Over De Ambtenaar

Waarom het tijd is voor een online magazine voor ambtenaren …

Publieke professionals
Ambtenaren stellen zichzelf niet snel op de voorgrond. Dat hoort niet bij de functie. Het moet gaan om de zaak, om het werk, om de samenleving. Het draait niet om ons, maar om de publieke zaak: het ondersteunen van democratisch gekozen vertegenwoordigers, het bewaken van het algemeen belang of het verder helpen van burgers en ondernemers. Daar halen we onze passie en onze ambtelijke trots vandaan.

Daarom zullen velen zich ook niet voorstellen als ambtenaar. Dat is te algemeen. Liever vertellen ze wat ze bijdragen. Ze zijn wijkmanager, arbeidsinspecteur of politieman. Of ze werken voor de gemeente, voor Rijkswaterstaat of de GGD. Hun hoofd en hun hart zitten in het werk en zo hoort het ook. Het zijn publieke professionals.

Ambtelijk vakmanschap
Toch mogen we ook wel eens stilstaan bij wat ons bindt, bij wat ons allen ambtenaar maakt. We hebben een unieke en cruciale rol in de samenleving. We staan voor het algemeen belang en publieke waarden. Maatschappelijke betrokkenheid zit ons in het bloed. Tegelijkertijd zitten we vaak in de hoek waar de klappen vallen. De verwachtingen zijn hoog en de waardering voor onze inzet laat nogal eens op zich wachten.

Daar komt bij dat de positie van ambtenaren aan het veranderen is. Niet alleen de ambtelijke status verdwijnt, door de komst van de participatiesamenleving en het gebruik van sociale media worden ambtenaren ook zichtbaarder. Steeds vaker staat ons werk in het brandpunt van de aandacht, wat weer gevolgen heeft voor de betrokkenen. Het ambtelijk vakmanschap is constant in beweging.

De Ambtenaar
Daar moeten we het dan ook met elkaar over hebben: over wat het betekent om ambtenaar te zijn, over wat ons raakt en wat ons boeit, over wat er goed gaat en wat er misgaat. Er wordt veel over ambtenaren gepraat, maar het wordt tijd dat we zelf ook aan het woord komen. Het wordt tijd dat we een eigen kanaal krijgen. Voor ambtenaren, door ambtenaren.

Daarom lanceren we De Ambtenaar, het online tijdschrift waar de ambtenaar, de publieke professional, centraal staat. Hier bekijken we de wereld vanuit het perspectief van de ambtenaar. Hier staan we aan de kant van de publieke professional. Hier zijn we te midden van collega’s. Dit magazine is er voor jou.

Doe je ook mee?

 

Geef een reactie