Wordt dit de nieuwe cao Rijk?

Twee maanden geleden deden we op De Ambtenaar een oproep om mee te doen aan een enquête over een nieuwe cao voor het Rijk. Waar zou zo’n cao aan moeten voldoen? Na 8500 reacties is het antwoord daar. Het rapport “Dé ambtenaar bestaat niet. Pleidooi voor nieuwsgierigheid” is nu te bekijken op caorijk2017.nl.

Uit het onderzoek blijkt dat niet het salaris bovenaan de prioriteitenlijst staat, maar de arbeidsvoorwaarden: een gebrek aan loopbaanperspectief, loon naar werken en goede begeleiding op de werkvloer zijn de grootste bron van ontevredenheid. Ambtenaren willen ook dat inspraak voortaan anders georganiseerd wordt.

Geen perspectief

Het is alweer tien jaar geleden dat er afspraken zijn gemaakt over de arbeidsvoorwaarden van rijksambtenaren, buiten reguliere afspraken over loon en werkzekerheid. Het onderzoek is een initiatief van ambtenaren zelf, die merkten dat de sociale partners te weinig zicht hebben op wat leeft op de werkvloer. “Salaris en baanzekerheid zijn voor veel ambtenaren van belang”, zegt initiatiefnemer Arjen Gerretsen, “maar de grootste ontevredenheid zit elders”.

Rijksambtenaren zijn vooral ontevreden over hun doorgroeimogelijkheden. Slechts één op de vijf ziet voldoende perspectief. Ambtenaren willen dat geschiktheid voor een functie belangrijker wordt dan iemands opleidingsniveau of dienstjaren. Prestaties moeten zwaarder wegen bij de beloning en persoonlijke ontwikkeling moet niet langer vrijblijvend zijn. Ook willen rijksambtenaren dat het makkelijker wordt om een periode ervaring op te doen bij een gemeente of in het bedrijfsleven.

Niet gehoord

Veel ambtenaren voelen zich niet gehoord. Een meerderheid wil dat inspraak anders georganiseerd wordt. Vakbonden bereiken nauwelijks ambtenaren onder de 45. “Deze groep wil ook professionele vertegenwoordiging, maar met een andere vorm, toon en inhoud” zegt Gerretsen. Bijna driekwart van de ambtenaren vindt dat iedereen moet kunnen stemmen over de eigen arbeidsvoorwaarden.

Ook maken rijksambtenaren zich zorgen over de vergrijzing van de overheid. Driekwart wil harde afspraken over het aannemen van jongeren. Vooral bij toezicht- en uitvoeringsinstanties is de behoefte aan jong bloed groot.

Hoe verder?

Op 1 januari 2017 verloopt de cao Rijk, nadat rijksambtenaren al eerder geen cao hadden tussen 2011 en 2015. De initiatiefnemers hopen op nieuwe afspraken. Initiatiefnemer Daphne Wassink: “De kwaliteit van het werk moet terug op de agenda, het Rijk moet met zijn tijd mee gaan.” De cao-partijen hebben aangegeven met de onderzoeksresultaten aan de slag te gaan.

Davied van Berlo

Initiatiefnemer van Ambtenaar 2.0 en Pleio. Schrijver van de boeken "Ambtenaar 2.0", "Wij, de overheid" en "De Nieuwe Overheid". Redacteur van De Ambtenaar.

1 reactie

  1. Wendy Simonse schreef:

    “Vakbonden bereiken nauwelijks ambtenaren onder de 45”. Hoe zou dat komen? Ik zou daar graag over meedenken om dat te veranderen. Ik ben actief vakbondslid (lid ledenparlement FNV) en lid van de OR in mijn organisatie.

    Wat ook belangrijk is om te beseffen…….de vakbond, dat zijn de leden. Zij bepalen wat er gebeurt, hoe en wanneer. Als lid heb je wel degelijk invloed op de koers van een vakbond. Als de mensen van onder de 45 zich niet laten horen, worden ze ook niet gehoord. Die tendens zou ik wel willen keren (niet in mijn eentje! zo krachtig ben ik nu ook weer niet).

    Toen ik met een grote groep mensen een probleem had bij mijn toenmalig organisatie, heb ik gemerkt dat vooral een vakbond je daarbij kan helpen.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: