Boekverslag: Ambtelijk vakmanschap en moreel gezag

Ambtelijk vakmanschap en moreel gezagStichting Beroepseer heeft met steun van het IKPOB het boekje “Ambtelijk Vakmanschap en moreel gezag” uitgebracht.  Auteurs Gabriël van den Brink en Thijs Jansen betogen daarin dat het de overheid in deze veranderende samenleving steeds meer ontbreekt aan moreel gezag en dat de politiek daarin steken laat vallen. Het moreel gezag van de overheid wordt echter ook door ambtenaren vertegenwoordigd en die zouden daar meer gebruik van moeten maken.

Bij ambtenaren ligt dus de taak om meer verantwoordelijkheid te nemen voor de invulling van het gezag van de overheid. Om dat te kunnen doen is er een ambtelijk statuut nodig waarin de kernwaarden van ambtenaren worden benoemd zodat moreel handelen wordt gestimuleerd en weerwoord gegeven kan worden aan politiek kortetermijndenken. Kortom, ambtenaren hebben volgens Van den Brink en Jansen een afgesproken set waarden nodig om op terug te kunnen vallen.

Een ambtelijk statuut is echter niet voldoende. Om vanuit waarden te werken moet een dergelijk statuut immers wel “geïnternaliseerd” worden. Het moet gaan leven. Deze voorwaarde wordt in het boek kort aangestipt, maar had wat mij betreft verder uitgewerkt kunnen worden. Het vraagt immers om betrokkenheid van ambtenaren zelf bij de totstandkoming en verspreiding van dat statuut. Hoe gaan we dat organiseren? Hoe ga je die diversiteit aan ambtenaren bereiken en aanspreken? Daarover had ik meer willen lezen.

Conclusie: Het boek bevat veel informatie over ambtelijke waarden, publieke motivatie en de werking van openbaar gezag en verwijst daarbij naar talrijke nuttige bronnen. Het biedt een goede bijdrage aan het debat over #ambtelijkvakmanschap en kiest daarin een duidelijke stellingname. Wat mij betreft een aanrader dus!

Voor een aantal interessante citaten ook mijn leesverslag op Twitter.

 

Davied van Berlo

Initiatiefnemer van Ambtenaar 2.0 en Pleio. Schrijver van de boeken "Ambtenaar 2.0", "Wij, de overheid" en "De Nieuwe Overheid". Redacteur van De Ambtenaar.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: