De jaarrapportage van de Rijksoverheid (met plaatjes)

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft weer op een rij gezet hoe het gaat met de Rijksoverheid, ook bekend onder de titel Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2015. Hoe ging het afgelopen jaar met de Rijksambtenaar?

De rapportage begint met een mooie samenvatting, dus die nemen we met plezier over:

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2015

Daarin is ook te lezen dat er bijna 110.000 ambtenaren bij het Rijk werken. Dat aantal is nagenoeg gelijk aan voorgaande jaren:

Personele bezetting Rijk

Alleen bij het ministerie van BZK is een groei te zien, deels vanwege de bundeling van bedrijfsvoeringstaken (waardoor medewerkers van de andere ministeries bij elkaar komen bij BZK) en deels door de groei van de AIVD. Tegelijkertijd neemt het aantal mensen bij politie en defensie nog steeds flink af:

Personele bezetting uitvoering

Dit alles betekent niet dat iedereen op z’n plek blijft zitten. Ruim 5.500 ambtenaren zei het Rijk gedag en er worden zo’n 5.000 nieuwe Rijksambtenaren verwelkomd. De interne mobiliteit blijft gering, zoals minister Blok vorig jaar al constateerde.

Personeelsbeleid in 2015

Ook de personele ontwikkelingen bij het Rijk zijn hierboven in een mooie tijdlijn gezet. Uiteraard heeft De Ambtenaar het afgelopen jaar aan al deze thema’s aandacht besteed. Het grote nieuws uit deze jaarrapportage werd door De Volkskrant breeduit op de voorpagina gezet:

Volkskrant: Rijk haalt streefcijfer vrouwen in top

 

Davied van Berlo

Initiatiefnemer van Ambtenaar 2.0 en Pleio. Schrijver van de boeken "Ambtenaar 2.0", "Wij, de overheid" en "De Nieuwe Overheid". Redacteur van De Ambtenaar.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: