Overtuigen is een basisvaardigheid

convincing team

Het team ‘overtuigen’

Als ambtenaar wordt er tweebenigheid van je verwacht. Wat dat is, is mooi beschreven in dit artikel door Joke de Vroom en Chris Kuijpers. In het kort: je moet een interne ambtelijke wereld kennen en er je weg in weten en ook het Umfelt daarbuiten.

Die werelden kennen is één, je weg kennen vraagt om vaardigheden. Welke vaardigheden heb je nodig om invloed uit te oefenen op en in die werelden? Want dat is cruciaal wil je een deuk in een pakje boter slaan. Zonder dat je mensen meekrijgt, kom je niet ver. Tenminste niet als je als bevlogen probeert uit te voeren wat de bewindslieden van je vragen.

Logos, pathos en ethos

Een heel bekende manier van overtuigen stamt uit de Griekse school voor de retoriek. Er zijn drie manieren om een ander te overtuigen van je standpunt. Met een logisch, steekhoudend verhaal (logos). Op basis van eigen gezag (ethos). Of op basis van empathie en emotie, van je zelf of van de ander (pathos).

Paardenmenner

En nu we toch in de sferen zijn van de Griekse filosofen, sleep ik Plato erbij. Hij heeft een prachtige metafoor. Logos, pathos en ethos hebben volgens hem niet gelijke waarde. In het beeld van de menner en de wagen. De menner op de wagen is logos is en de twee paarden die de wagen trekken pathos en ethos. Pathos en ethos staan dus onder leiding van logos.

Oefening baart kunst

In elk geval zijn deze drie manieren van overtuigen onderdeel van het handelingsrepertoire van de ambtenaar. Sommige strategieën passen in enkelvoud monomaan goed. Bij andere mensen of groepen is een combinatie nodig. Goed om daar steeds bewust in te kiezen. Goed om daar mee te oefenen en je in bekwamen. Het helpt je om je effectiviteit en professionaliteit te vergroten.

Paul Weststeijn

Paul Weststeijn

Ik werk als DG-secretaris van DG Milieu en Internationale Zaken bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: