Twentse trainees kijken voorbij gemeentegrenzen

trainees“Het is stiekem ook gewoon heel leuk om iets totaal anders te doen. Om eens bij een andere organisatie in de keuken te kijken, in gesprek te gaan met mensen die met een totaal ander onderwerp bezig zijn.” De Twentse trainee Suzanne Coehorst legt het concept uit van de Flying Trainees. Zij is net als Iris Boers, Lotte Koning en nog negen andere collega’s afgelopen zomer begonnen met werken voor het Traineeship Twentse Overheid.

Suzanne, Iris en Lotte vertellen over Twente, over werken voor de gemeente en over Flying Trainees, een concept dat kwam overwaaien uit Brabant en dat hen de mogelijkheid biedt om kleine klussen te doen bij alle Twentse gemeenten. Iris: ‘Sommige collega’s hebben veel belangstelling voor onze bijzondere positie. Dan denk ik: waarom zou je geen Flying Ambtenaar kunnen zijn? Soms in verschillende gemeenten verschillende klussen doen. Lijkt mij een goed idee voor elke gemeente!’

Eerste opdracht

Op dit moment zijn de trainees aan de slag met hun eerste traineeopdracht, die duurt van september tot mei. In totaal werken ze achtereenvolgens aan drie traineeopdrachten binnen verschillende overheidsorganisaties in Twente. Dat zijn veertien gemeenten, de Regio Twente en het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente.

Lotte, die psychologie en filosofie studeerde, werkt voor die laatste organisatie aan de ontwikkeling van zelfregulerende teams. Iris (psychologie: conflict, risico en veiligheid) en Suzanne (bestuurskunde en criminologie) werken voor de gemeente Hengelo. Iris begeleidt het proces naar de nieuwe woonvisie, de omgevingvisie en gemeentelijke samenwerking op het gebied van beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Suzanne werkt aan de transformatieagenda in het sociaal domein.

Flying Trainees

Naast hun eigen opdracht, werken ze samen aan verschillende kleinere klussen in de hele regio. Lotte: ‘Elke overheidsorganisatie in Twente kan ons vragen om te helpen. Een klus voor Flying Trainees is in principe een korte klus, voor een paar uur. Je wordt als hulp ingevlogen om met een frisse blik mee te denken, of te helpen als procesbegeleider. We gaan er dan niet met alle twaalf trainees op af, maar een groepje dat net wat tijd heeft en affiniteit heeft met het onderwerp. We hebben het afgelopen halfjaar al meer dan tien van die opdrachten gehad!’

Iris vult aan: ‘We waren laatst in Losser. Daar zat iedereen die iets te maken had met recreatie en toerisme bij elkaar aan tafel. Wij waren daarbij gespreksleiders. Dat was heel inspirerend om mee te maken en bovendien een win-win-win-situatie: wij leren van hun manier van werken, zij hebben een fris stel ogen dat anders naar het onderwerp kijkt en onze organisaties profiteren ervan, omdat we die kennis weer meenemen naar onze reguliere opdracht.’

Suzanne: ‘Vaak heb je in een project iemand nodig die niet zo in de materie zit, maar af en toe “domme” vragen stelt. Die een onderwerp met een frisse blik bekijkt. Maar je leert ook hoe anderen dingen aanpakken. Daarmee krijg je meer begrip voor de positie en de organisatie van iemand anders. Samenwerking draait toch in eerste instantie om begrip krijgen voor de cultuur van een andere organisatie.’

Samenwerking

‘Twente is heel hecht. Maar samenwerking tussen gemeenten gaat vaak heel moeizaam. Trainees kunnen een goed instrument zijn om daarbij te helpen’, antwoordt Suzanne op de vraag wat trainees kunnen bijdragen aan Twentse samenwerking. Lotte: ‘Het is gewoon zonde als we allemaal het wiel opnieuw aan het uitvinden zijn. Daarom willen we ons sterk maken voor betere informatiedeling tussen de veertien Twentse gemeenten. Denk bijvoorbeeld aan een soort regionale marktplaats voor kleine opdrachten en klussen. Niet alleen voor trainees, maar voor alle ambtenaren.’

De trainees zelf kiezen ook vol voor samenwerking. Binnen en buiten Twente, maar ook binnen en buiten de publieke sector. Zo werken ze samen met trainees van Noaberkracht (het samenwerkingsverband van Dinkelland-Tubbergen), met het traineeship van Newpublic en met jonge ambtenaren in Twente en Overijssel via de Twentse Jonge Ambtenaren (TJA) en de Overijsselse Jonge Ambtenaren (OJA). Dat mag nog wel meer, vindt Iris: ‘We zijn benieuwd wat andere trainees in het land doen. We leggen graag de verbinding met andere traineeships en netwerken.’

Rummikuppen in het verzorgingshuis

Voor Suzanne, Iris en Lotte is werken voor de publieke sector vooral een manier om iets te betekenen voor de inwoners van Twente. ‘Dat vind ik echt heel belangrijk. Denken en werken vanuit de inwoner’, aldus Iris. ‘De taal gebruiken die aansluit bij de logica van de inwoner. De dingen doen die aasluiten bij de logica van de inwoner. En steeds blijven vragen aan die inwoner: doen we de goede dingen?’

Suzanne is het daarmee eens: ‘Bij alles wat ik doe wil ik eerst het doel weten. Waarom doen we wat we doen? Wat is het uiteindelijke doel? En dat moeten we ook willen weten van inwoners. Als je beleid maakt voor een verzorgingshuis, dan vind ik dat je ook echt in zo’n verzorgingshuis moet meelopen om te kijken wat voor hen belangrijk is. Dan ga je maar een middag rummikuppen met iemand in een verzorgingshuis. Dan kom je er écht achter wat mensen van de gemeente vragen.’

Lotte moedigt iedereen in de publieke sector aan om daarin zelf het initiatief te nemen: ‘Kijken naar de teamleider of manager als iets niet gaat zoals je wil? Kijk eerst eens naar jezelf, ga zelf op onderzoek uit, neem zelf het initiatief om te veranderen!’

Remy Maessen

Remy Maessen

Limburgse Nijmegenaar die werkt in Twente. Kosmopoliet aan de oostgrens. Parlementair historicus. Vertrouwt op de eigen kracht van mensen. Wil later Kasper Juul worden.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: