Provincies, waterschappen en gemeenten vergeleken

De A&O-fondsen van provincies, waterschappen en gemeenten hebben een gezamenlijke personeelsmonitor uitgebracht over het jaar 2014. We bespraken al eerder de gemeentelijke monitor onder de titel De gemeente vergrijst. Is dat erg? Hoe zit het bij de andere decentrale bestuurslagen?

In het overzicht staat o.a. vermeld wat voor soort aanstelling medewerkers hebben, hoeveel mannen en vrouwen er werken, in welke leeftijdscategorieën, wat het ziekteverzuim is, hoeveel in- en uitstroom er is en hoeveel geld er wordt uitgegeven aan lonen en opleidingen.

Bij de leeftijdsopbouw wordt geen vergelijking gemaakt met voorgaande jaren, maar de benchmark constateert dat op dat vlak tussen de sectoren geen grote verschillen te zien zijn:

Bij de provincies is een derde (33 procent) van de medewerkers 55 jaar of ouder. Bij de gemeenten is dit 31 procent en bij de waterschappen 29 procent. De gemiddelde leeftijd ligt bij de provincies het hoogst, 48,7 jaar, gevolgd door de gemeenten (48,1 jaar) en de waterschappen (47,8 jaar).

Bij de in- en uitstroom worden echter wel verschillen zichtbaar. Bij de waterschappen is pensioen de voornaamste reden om de dienst te verlaten (voor 41%), bij provincies laat 35% vrijwillig de organisatie achter zich. De provincies zijn ook het beste in het aantrekken van jong talent. Meer dan de helft van de instroom is jonger dan 35 jaar.

Dat alles terwijl de provincies ook te maken hebben met de grootste krimp: ruim twaalf procent van het aantal banen verdween (zie afbeelding). En dan blijkt ook nog dat bij de provincies de minste mensen ziek werden, arbeidsongeschikt raakten of overleden. Indrukwekkende cijfers dus.

Hoe komt het dat de provincies zo goed scoren. Komt dat door het HR-beleid? Of ligt het aan het soort werk en de opbouw van het functiehuis? Tja, dat vermeldt de monitor helaas niet.

Personeelsmonitor decentrale overheden

Davied van Berlo

Initiatiefnemer van Ambtenaar 2.0 en Pleio. Schrijver van de boeken "Ambtenaar 2.0", "Wij, de overheid" en "De Nieuwe Overheid". Redacteur van De Ambtenaar.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: