Intussen in Flint: something in the water

In het Amerikaanse stadje Flint (bij Detroit) in de staat Michigan blijkt al bijna twee jaar loodhoudend water uit de kraan te komen. Begin 2015 merkten inwoners op dat het water bruin werd en vies smaakte. Er kwamen berichten over mensen met huiduitslag en zieke huisdieren. De milieudienst DEQ liet chemicaliën aan het water toevoegen en adviseerde water voor consumptie te koken.

Sinds het aantreden van nieuwe gouverneur Rick Snyder in 2014 werd het drinkwater niet meer gewonnen uit het verderop gelegen Huron-meer (het op twee na grootse zoetwatermeer ter wereld) maar plaatselijk uit de Flint River, die lang is gebruikt als afwatering voor de industrie. De autofabriek van General Motors merkte op dat het water zelfs niet meer geschikt was voor industriële doeleinden. Terwijl ambtenaren van de staat Michigan de inwoners van Flint nog verzekerden dat het water uit de kraan gewoon drinkbaar was, werd in hun plaatselijke overheidskantoor wel op iedere verdieping een waterkoeler geplaatst. En voor GM werd de watervoorziening weer op Lake Huron aangesloten, op kosten van de staat.

Sinds oktober 2015 is de watervoorziening weer teruggeschakeld naar Lake Huron, maar er is nu zo veel lood in de leidingen terechtgekomen, dat de inwoners van Flint nog steeds zijn aangewezen op flessenwater. De bekende documentairemaker Michael Moore, die zelf uit Flint komt, is een campagne begonnen om gouverneur Snyder gearresteerd te krijgen en de federale overheid de regie te laten overnemen. De noodtoestand is inmiddels uitgeroepen. Niet alleen is er het risico van loodvergiftiging, er zijn ook tal van gevallen van legionella geconstateerd. Moore wijst er ook op dat het hoofd van Snyders stafbureau is getrouwd met de woordvoerder van drankenfabrikant Nestle.

Kan zoiets in Nederland ook gebeuren? Hier wordt in elk geval sneller ingegrepen als er verontreinigingen zijn aangetroffen. Toen het water in de Maas ‘pyrazolen’ (een bijproduct van de chemische industrie in Limburg) bleek te bevatten is de inname door waterbedrijven Dunea, Evides en WML in overleg met Chemelot, Rijkswaterstaat  en het waterschap Roer en Overmaas meteen gestaakt.

Foto door Joyce Zhu, www.flintwaterstudy.org

Foto door Joyce Zhu, www.flintwaterstudy.org

André Rodenburg

André Rodenburg

Ruimtelijk econoom: weet van wonen, werken, verbinden. Kan je mee lezen en schrijven. Heeft gestudeerd in Rotterdam. Gewerkt aan grote projecten die wel (Tweede Maasvlakte) of juist niet (Zuiderzeelijn) doorgingen. En als kenniscoördinator en secretaris van bestuurlijk overleg bij de gemeente Den Haag, ministeries VROM en IenM (Ruimte, Bestuur, Milieu).

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: