Vijf stappen naar ambtelijk vakmanschap

RijkswapenSinds enige tijd ben ik bij het ministerie van BZK bezig met het thema ambtelijk vakmanschap (zie deze blog en deze uitleg). Met een paar mensen gaan we kijken hoe we daarin het verschil kunnen maken te midden van alles wat er al gebeurt. In deze blog zet ik vijf stappen op een rij hoe we dat willen gaan doen. Dus 5, 4, 3, 2, 1 …

 

1. Ambtelijk vakmanschap als publieke waarde

Investeren in de kwaliteit van de overheidsorganisaties en haar ambtenaren maakt Nederland gelukkiger, stelt prof. Veenhoven van de Erasmus Universiteit. Dat is dan ook ons uitgangspunt: ambtelijk vakmanschap als publieke waarde, investeren in ambtenaren om maatschappelijke meerwaarde te creëren. Ofwel, we willen Nederland versterken door ambtenaren te versterken. Dat is nummer 1!

2 x 2

Ten tweede hebben we twee dubbele richtlijnen in hoe we gaan werken:

2.1 We richten ons op alle ambtenaren en nemen de ambtenaar als uitgangspunt.
2.2 We gaan niet doen wat er al gebeurt en we gaan ook niks alleen doen.

3 = I + T + O

We nemen de ambtenaar als uitgangspunt, maar geen enkele ambtenaar is een eiland. Om het ambtelijk vakmanschap te versterken richten we ons op Individuele ambtenaren, maar ook het Teamverband waarin ze werken en kijken we naar de Organisatorische context. Trouwens, in zo’n drieslag werken we zelf ook!

Vier ambtelijke ambities

Ambtenaarschap is een oud vak, maar ondertussen hebben maatschappelijke (bijv. de netwerksamenleving) en technologische (bijv. digitalisering) ontwikkelingen invloed op de context waarin en wijze waarop ambtenaren hun werk moeten doen. Er worden nieuwe eisen gesteld aan ons vakmanschap en daar gaan we ons dan ook op richten, met vier ambtelijke ambities:

  1. Als ambtenaar werk je “vanuit de bedoeling“, dus met de systeemwereld in je achterhoofd (de regeltjes, de organisatie) probeer je de leefwereld (de uitdaging, de mensen) voor ogen te houden;
  2. Als ambtenaar ben je “aangesloten op de samenleving“, zodat je in staat bent flexibel in te spelen op wat er gebeurt en daarbij in contact staat met de juiste personen en partijen;
  3. De ambtenaar als professional, die in staat is de juiste afwegingen te maken in het contact met bijv. bestuurder (bijv. ‘truth to power’) én de samenleving (bijv. ongelijke gevallen ongelijk behandelen);
  4. Ambtenaren worden niet meer gezien als kostenpost maar als cruciale partner om Nederland verder te verbeteren, zowel door burgers (beeldvorming) als door ambtenaren zelf (beroepstrots).

Vijf relaties5 relaties en verantwoordelijkheden

Als ambtenaar werk je voor het algemeen belang, voor de samenleving. Maar je werkt ook voor je organisatie. En je werkt in “een politiek-bestuurlijke context”, want het primaat ligt immers bij de politiek. Kortom, je hebt verschillende relaties en verantwoordelijkheden en die kunnen best wel eens botsen. Hoe ga je om met dat soort dilemma’s?

Dat is waar de discussie over moet gaan: hoe verhoud je je als ambtenaar tot je bestuurder, tot je organisatie, tot de samenleving, tot burgers die je tegenkomt in je werk en tot je eigen professionele identiteit. Je hebt een verantwoordelijkheid naar elk van die relaties, maar hoe behoud je de balans? Dat is het gesprek dat we willen voeren.

Het verschil maken

Tot zover de 1, 2, 3, 4 en 5 van ons team. Met deze vijf stappen willen we onderweg naar het versterken van ambtelijk vakmanschap in Nederland en daarmee van Nederland zelf. We mikken dus op alle 500.000 ambtenaren en heel Nederland.

De volgende vraag is hoe we met een team van drie à vier personen het verschil gaan maken en meerwaarde gaan leveren. We hebben in ieder geval al een paar leuke ideeën, maar daarover later meer. Heb jij een idee hoe we het verschil kunnen maken? We doen graag mee!

 

Davied van Berlo

Initiatiefnemer van Ambtenaar 2.0 en Pleio. Schrijver van de boeken "Ambtenaar 2.0", "Wij, de overheid" en "De Nieuwe Overheid". Redacteur van De Ambtenaar.

1 reactie

  1. Andy Clijnk schreef:

    Super initiatief! En al goed op weg met de 5 stappen.
    Ik wandel zeker mee!

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: