Operatie geslaagd, ambtenaar ontslagen?

Hofvijver met Turfmarkt 147 in aanbouw. Foto Davied van Berlo

Op 22 september besprak de Eerste Kamer de ‘Wet normalisering rechtspositie ambtenaren‘ (Wnra). Opmerkelijk is dat de discussie vooral gaat over ontslag. Tot dusver kregen ontslagen werknemers in het bedrijfsleven een eenmalige vergoeding en een beperkte tijd een WW-uitkering. Wegens overtolligheid ontslagen ambtenaren krijgen geen vergoeding ineens, maar wel WW plus een langlopende ‘boven- en nawettelijke uitkering’.

Inmiddels is voor gewone werknemers onder de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) sinds 1 juli 2015 de ontslagvergoeding gehalveerd ton opzichte van de oude kantonrechtersformule, terwijl de nieuwe Wnra het effect zou hebben dat ambtenaren voortaan dezelfde ‘transitievergoeding’ krijgen, maar de ‘WW plus’ blijft.

De Wnra gaat niet voor alle ambtenaren gelden: onder anderen politiemensen en onderwijzers houden hun huidige rechtspositie. Op dat punt is het wetsvoorstel inconsequent, vindt hoogleraar arbeidsverhoudingen Barend Barentsen. Hij ziet wel als voordeel, dat er door ambtenaren minder vaak formele bezwaren zullen worden ingediend tegen beslissingen over hun arbeidsvoorwaarden.

Ontslaan van een ambtenaar was tot dusver behoorlijk duur, ook als diens taak vervalt (zoals het uitvoeren van beleid dat na een politieke wisseling stopt). Daarom wordt liever naar een vervangende functie gezocht dan naar beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Dat wordt met de Wnra waarschijnlijk niet anders, de kosten van ontslag lijken eerder op te lopen (zie rekenvoorbeelden van Capra advocaten en Gemeente.nu).

Het meest merkwaardige effect van deze normaliseringsoperatie zou dus kunnen zijn dat om de extra apparaats- en invoeringskosten van de Wnra te dekken, er meer ambtenaren ontslagen zouden moeten worden …

In november vervolgt de Eerste Kamer de behandeling met een reactie van het kabinet en de initiatiefnemers (D66 en CDA).

 

André Rodenburg

André Rodenburg

Ruimtelijk econoom: weet van wonen, werken, verbinden. Kan je mee lezen en schrijven. Heeft gestudeerd in Rotterdam. Gewerkt aan grote projecten die wel (Tweede Maasvlakte) of juist niet (Zuiderzeelijn) doorgingen. En als kenniscoördinator en secretaris van bestuurlijk overleg bij de gemeente Den Haag, ministeries VROM en IenM (Ruimte, Bestuur, Milieu).

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: