Dagelijks Archief: september 23, 2015

Kampen 0

Vernieuwing bij de overheid!

De overheid vernieuwt en de overheid kantelt. Ik merk dat elke dag weer in mijn werk bij de programmadirectie Beter Benutten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. We werken op een  vernieuwende manier aan bereikbaarheidsproblemen en...

Hofvijver met Turfmarkt 147 in aanbouw. Foto Davied van Berlo 0

Operatie geslaagd, ambtenaar ontslagen?

Op 22 september besprak de Eerste Kamer de ‘Wet normalisering rechtspositie ambtenaren‘ (Wnra). Opmerkelijk is dat de discussie vooral gaat over ontslag. Tot dusver kregen ontslagen werknemers in het bedrijfsleven een eenmalige vergoeding en...