Wie is er nu voor/tegen het loonakkoord?

Na het onderhandelaarsakkoord dat de overheidswerkgevers in juli sloten met drie vakcentrales (Ambtenarencentrum, CMHF en CNV)  hebben nu ook enkele ledenraadplegingen in meerderheid ingestemd, zodat de weg open lijkt naar een cao voor de betreffende sectoren. Dat geldt bijvoorbeeld voor de VBM, de Vereniging Beroepsmilitairen aangesloten bij het AC. Op de website van deze bond staan nog wel enkele kritische reacties, maar bij de 3000 leden die hebben gereageerd is 69% vóór, dus dat is voldoende draagvlak voor het akkoord.

De CMHF geeft in haar nieuwsbrief van augustus  uitleg over de gevolgen van de veranderingen in het pensioenstelsel, waarbij indexatie in toekomst niet meer op lonen maar op prijzen wordt toegepast. Daardoor kunnen de premies omlaag. De CMHF meent dat “loonstijging kan worden gerealiseerd zonder dat daar verslechteringen tegenover staan”. De leden van het CNV kunnen tot 31 augustus over het voorstel stemmen.

Banner van FNV over het overheidsakkoordFNV blijft tegen

Van de vier grote centrales  heeft alleen de FNV niet ingestemd. De vakbond noemt het “een heel slecht akkoord voor iedereen van wie het pensioen is ondergebracht bij ABP”. Op 19 augustus werd in Utrecht een bijeenkomst met kaderleden gehouden over verdere acties. Vandaag werd duidelijk dat daar verschillende sectoren aan mee zullen doen.

Het onderhandelaarsakkoord is nog geen cao, maar zet wel de grote lijnen uit voor de loonruimte die er in de komende jaren is. Die moet vervolgens voor de betrokken sectoren (defensie, onderwijs, Rijk, politie en justitie) in cao’s worden vertaald.

 

André Rodenburg

André Rodenburg

Ruimtelijk econoom: weet van wonen, werken, verbinden. Kan je mee lezen en schrijven. Heeft gestudeerd in Rotterdam. Gewerkt aan grote projecten die wel (Tweede Maasvlakte) of juist niet (Zuiderzeelijn) doorgingen. En als kenniscoördinator en secretaris van bestuurlijk overleg bij de gemeente Den Haag, ministeries VROM en IenM (Ruimte, Bestuur, Milieu).

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: