Oogsttijd of hete herfst voor ambtenaren?

Is het weldra oogsttijd of moeten ambtenaren een appeltje voor de dorst opzijleggen?

Het wordt spannend rond de cao’s voor overheidspersoneel, nu minister Plasterk (BZK) heeft gesteld dat als het loonakkoord niet wordt onderschreven, de nullijn voor ambtenaren weer zou kunnen gelden.

Op 2 september heeft de FNV een kort geding aangekondigd om de cao-onderhandelingen op basis van het loonbod – dat de drie andere bonden hebben geaccepteerd – te doen stoppen.

Op 31 augustus beraadde de FNV zich in Nieuwegein met de kaderleden over een actiestrategie tegen het loonakkoord. Zij riepen de andere bonden – tevergeefs – op om zich daarbij aan te sluiten. De andere betrokken vakbonden aangesloten bij AC, CNV en CMHF oordeelden wel positief over het loonakkoord. Hun leden konden tot en met 31 augustus aangeven of zij hiermee instemden. Nu dat zo is, zitten deze bonden aan tafel met de werkgevers om dit uit te werken tot een aantal nieuwe cao’s (voor de verschillende bestuurslagen, onderwijs, politie- en defensiepersoneel).

De FNV wil – aansluitend op de vanaf 12 september aangekondigde acties in de zorgsector – ook actie voeren bij de overheid. Het bezwaar van de FNV blijft dat de gevolgen voor pensioen en onregelmatige dienst onduidelijk zijn, dat de ruimte voor extra loon vooral komt uit verschuivingen en dat er nog niets is afgesproken over andere arbeidsvoorwaarden zoals overgang van langdurig flexibel naar vast werk.

Het kabinet wijst erop dat over het extra geboden salaris (500 euro plus een percentage in 2015 en 2016) ook meer pensioen wordt opgebouwd. Het loonakkoord brengt verder een verandering van het pensioenstelsel mee: indexatie (dat is: aanpassing van de hoogte van de pensioenuitkering) gaat dan niet meer op basis van lonen, maar op basis van prijzen. Na pensionering is er – zover de dekkingsgraad van het ABP dat toelaat – behoud van koopkracht, maar stijgen of dalen de uitkeringen niet meer mee met loonontwikkelingen van werkenden. Daardoor kan de premie nu omlaag.

Het ABP is bij de cao niet betrokken als onderhandelende partij, maar wel als expert. Het ABP bevestigt dat de premies bij prijsindexering lager mogen liggen dan bij loonindexering, maar voegt daaraan toe dat het uiteindelijke effect op het uit te keren pensioen – zover al indexering plaatsvindt – onzeker is en voor jongeren sterker doorwerkt dan voor ouderen.

André Rodenburg

André Rodenburg

Ruimtelijk econoom: weet van wonen, werken, verbinden. Kan je mee lezen en schrijven. Heeft gestudeerd in Rotterdam. Gewerkt aan grote projecten die wel (Tweede Maasvlakte) of juist niet (Zuiderzeelijn) doorgingen. En als kenniscoördinator en secretaris van bestuurlijk overleg bij de gemeente Den Haag, ministeries VROM en IenM (Ruimte, Bestuur, Milieu).

1 reactie

  1. 4 september 2015

    […] hebben dit na raadpleging van hun leden bekrachtigd. Alleen de ACOP FNV vaart een eigen koers: een ramkoers welteverstaan. De centrale meent dat het loonakkoord zonder haar instemming ongeldig is en dreigt […]

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: