VN: zonder gemotiveerde ambtenaren geen goede overheid

Ook de Verenigde Naties denkt na over de kwaliteit van de overheid. Er is een Global Centre for Public Service Excellence als onderdeel van het ontwikkelingsprogramma van de VN, de UNDP. Daar wordt onderzocht hoe overheden zich wereldwijd ontwikkelen en wat daarbij doorslaggevende aspecten zijn. Onlangs brachten ze dit rapport uit: “From New Public Management to New Public Passion. Restoring the intrinsic motivation of public officials”. Ofwel: hoe gaat het met ambtenaren wereldwijd?

Public servants aren't. Foto A.CurrellHoewel er nogal wat verschillen zijn tussen de landen van de wereld en de overheden in elk land, blijken er wel degelijk parallellen te zijn en gemeenschappelijke trends. De UNDP constateert dat door populistische uitspraken van politici, voortdurende reorganisaties en de politisering van het overheidsapparaat de beroepstrots en motivatie van ambtenaren daalt. Terwijl de verwachtingen van burgers groeien, neemt de waardering van (het werk van) ambtenaren af. Daarin schuilt een groot risico, betoogt de UNDP.

New Public Management

Eén van de belangrijkste oorzaken is de beweging van New Public Management. Die managementschool negeert de maatschappelijke betrokkenheid van ambtenaren en probeert medewerkers met economische prikkels te sturen. Ambtenaren worden dus niet meer afgerekend op hun betrokkenheid. Minder intrinsieke motivatie bij ambtenaren leidt vervolgens tot minder vertrouwen bij burgers in een onafhankelijke en responsieve overheid … en daardoor tot minder belastinginkomsten.

“Corruption flourishes when the public ethos, the intrinsic commitment of public officials to serve the public interest, is undermined.”

De oplossing die UNDP aandraagt is om meer te gaan werken als een NGO, inclusief bijbehorende eigenschappen van medewerkers: empathie en compassie. Daarnaast moeten overheden zichtbaar maken dat ambtenaren boeiend en maatschappelijk relevant werk hebben. En tenslotte helpt meer zelfsturing en verantwoordelijkheid om meer betrokkenheid te genereren. Dat stimuleert dat ambtenaren verder te kijken dan hun eigen postzegel en dienstverlening dus integraler wordt.

Kortom: zonder gemotiveerde ambtenaren, geen goede overheid!

 

Davied van Berlo

Initiatiefnemer van Ambtenaar 2.0 en Pleio. Schrijver van de boeken "Ambtenaar 2.0", "Wij, de overheid" en "De Nieuwe Overheid". Redacteur van De Ambtenaar.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: