Ook gemeenteambtenaren krijgen loonsverhoging

Vlak voor de vakantie is het goed cao’s smeden blijkbaar. Na het grote akkoord voor politiemensen, rijksambtenaren, leraren, militairen en collega’s in de rechtspraak en de afspraken over de pensioengelden van gemeenteambtenaren, is er voor hen nu ook een loonsverhoging afgesproken.

Deze “loonruimteovereenkomst” zorgt ervoor dat 165.000 gemeenteambtenaren per 1 januari 2016 een loonsverhoging krijgen van 1,4%. Dat is dus bovenop de eerdere pensioenafspraken. Net als bij het ‘grote akkoord’ wordt de loonsverhoging bekostigd uit de daling van de werkgeverspremie voor het ABP-pensioen.

Vereniging Nederlandse Gemeenten - Foto Gerard Stolk

Vereniging Nederlandse Gemeenten – Foto Gerard Stolk

Davied van Berlo

Initiatiefnemer van Ambtenaar 2.0 en Pleio. Schrijver van de boeken "Ambtenaar 2.0", "Wij, de overheid" en "De Nieuwe Overheid". Redacteur van De Ambtenaar.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: