Meer Minimal Management

Een van de mooie dingen van in netwerken bewegen als Ambtenaar 2.0 en Serious Ambtenaar, is dat je soms voor leuke dingen wordt uitgenodigd waar je anders nooit zou komen. Zo werd ik door Jan Bellemakers, ambassadeur van Serious Ambtenaar, uitgenodigd voor een Open Koffie van Paul Verburgt over minimal management bij de gemeente ’s-Hertogenbosch. Het onderwerp trekt me, omdat ik bij DisGover werk, waar minimaal management eigenlijk inherent is aan de filosofie van het bedrijf. We werken zonder hiërarchie en gaan uit van de kracht van de medewerkers. Daarnaast ben ik gedetacheerd bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk waar recent een organisatievernieuwing heeft plaatsgevonden die gepaard is gegaan met het verminderen van managementlagen en niet alleen maar voor de show!

Geen theorie maar praktijk

Paul Verburgt stelde in zijn lezing dat niet alle managers weg hoeven, maar dat het management wel kan verminderen. Minimal management is geen theorie volgens Verburgt, maar iets dat hij daadwerkelijk in de praktijk heeft gebracht en met succes. Hij heeft onder andere bij Arboned gewerkt en daar de hoeveelheid management tot een minimum laten afnemen.

Verburgt geeft aan dat het belangrijk is om in een organisatie met kleine teams te werken, met ongeveer 8 à 9 mensen. Op deze manier kent iedereen elkaar en ontstaat er teamspirit. Deze draagt bij aan de bereidheid om zaken van elkaar over te pakken als iemand bijvoorbeeld ziek is. Ook kan een klein team elkaar makkelijker corrigeren en support geven. Hierbij is het van belang om geen individuele targets te stellen, maar collectieve targets. Deze targets moeten gebaseerd zijn op gegevens die niet specifiek voor de targets worden geregistreerd, zodat er geen extra werk gepaard gaat met het stellen van targets.

Volwassenheid en verantwoordelijkheid

Instructies vanuit het management impliceren volgens Verburgt dat mensen niet zelf kunnen nadenken, maar dat kunnen ze juist wel! Door minder management krijgen mensen op de werkvloer weer de ruimte om vanuit hun volwassenheid zelf keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen. Verburgt gaat er vanuit dat mensen passie hebben en hun werk leuk vinden om te doen. Met management gaat veel controle en administratie gepaard, waardoor mensen niet meer kunnen doen wat ze leuk vinden. Door ruimte te geven, komt het plezier in het werk terug. Het is volgens Verburgt echter een misvatting om te denken dat werk alleen maar leuk is. Soms is werk ook gewoon belangrijk of noodzakelijk.

Stevig in je schoenen

Je moet als directie overigens wel stevig in je schoenen staan als je management afschaft. In veel organisaties zijn er veel lagen tussen de uitvoering en de directie. Veel van die lagen zijn gewend om wat er op de werkvloer gebeurt rooskleuriger voor te doen richting een directie dan in werkelijkheid het geval is. Op het moment dat managementlagen worden afgeschaft, komt een directie weer in contact met de uitvoerende medewerkers. Zo’n directie hoort dan opeens het echte verhaal over wat er aan de hand is.

Congres Organiseren met Perspectief

Er is wat minimal management betreft nog heel wat te winnen in de wereld van de overheid. Gelukkig zie ik bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, waar ik gedetacheerd ben, een hele duidelijk beweging naar minder management. Bij deze gemeente zijn alle afdelingen afgeschaft en zijn er dus ook geen afdelingshoofden meer. De verantwoordelijkheid ligt weer bij de medewerkers en zelfsturing is belangrijk. Er wordt gewerkt in kleine teams en mensen nemen het werk van elkaar over als dat even beter uitkomt. Op 26 mei 2016 organiseer ik samen met de gemeente een congres over de organisatievernieuwing van de gemeente en de manier waarop er nu gewerkt wordt. Ik nodig iedereen die geïnteresseerd is van harte uit om die dag een reis te maken door het gedachtegoed achter de kanteling van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk! Je kunt alle updates volgen via @nweperspectief!

Puck van Tilburg

Bestuurskundige. Werkt als bestuursadviseur bij de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Zit in het bestuur van FUTUR.

1 reactie

  1. 26 mei 2016

    […] 3. Paul Verburgt over ‘minimal management’, zie ook dit artikel […]

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: