Hoera, een akkoord! Of wacht…

bank-note-209104_1280

Er is een onderhandelaarsakkoord voor de overheid. Dus eindelijk een nieuwe cao bij het Rijk, defensie, onderwijs, politie en rechtspraak? En vlak voor de zomervakantie ruim 5% salaris erbij. Nog niet helemaal.

Er is een akkoord met drie bonden:  CNV, CMHF en het Ambtenarencentrum. Dat is in principe genoeg om – per sector – een ‘algemeen verbindende’ cao af te sluiten. Die geldt dan voor iedereen, ongeacht of je lid bent van een bond, en zo ja van welke.

De FNV is nog niet akkoord. Die bond vindt dat door de werkgevers voorgestelde verslechteringen (met name van de PAS-regeling en de WW-duur) in elk geval van tafel moeten. En dat duidelijk moet worden wat de gevolgen zijn van de verschuiving van pensioenpremie naar salaris. Want als je die ervan aftrekt, blijft van de 5,05% salarisverhoging in 2015/2016 structureel maar 2,85% over, plus eenmalig 500 euro.

De cao’s waar het om gaat betreffen 600 duizend ambtenaren. En het ABP-pensioen zelfs 2,8 miljoen mensen. Dat zijn niet alleen de gepensioneerden maar ook de jongeren die nog een pensioen moeten opbouwen. En met een steeds ‘kleinere overheid’ die de politiek graag wil en een vergrijzende bevolking zijn er minder menen die inleggen.

De aangekondigde premie-verlaging komt dan ook op een moment waarop De Nederlandsche Bank door een verlaging van de rekenrente er juist voor zorgt, dat de premies bij het ABP eigenlijk omhoog zouden moeten om voldoende dekking te hebben.

Of indexering van pensioenen (dat wil zeggen: automatische aanpassing) op basis van prijzen in plaats van lonen echt geld oplevert, moet nog blijken. De laatste jaren zijn prijzen iets meer gestegen dan lonen. Op langere termijn stijgen lonen meestal meer, door toenemende arbeidsproductiviteit. Maar veel pensioenen (o.a. die van het ABP) zijn al enkele jaren helemaal niet geïndexeerd, omdat de dekkingsgraad te laag was.

Laten we dus niet te vroeg juichen. De nieuwe cao’s voor ambtenaren zijn nog steeds niet af. En misschien moet je het geld dat je netto in handen krijgt wel gaan sparen voor later. Of zijn ambtenaren betere beleggers dan het ABP?

Onderhandelaarsovereenkomst 10 juli 2015

Pamflet FNV: Wat is de prijs van het Overheidsakkoord

André Rodenburg

André Rodenburg

Ruimtelijk econoom: weet van wonen, werken, verbinden. Kan je mee lezen en schrijven. Heeft gestudeerd in Rotterdam. Gewerkt aan grote projecten die wel (Tweede Maasvlakte) of juist niet (Zuiderzeelijn) doorgingen. En als kenniscoördinator en secretaris van bestuurlijk overleg bij de gemeente Den Haag, ministeries VROM en IenM (Ruimte, Bestuur, Milieu).

2 reacties

  1. 6 augustus 2015

    […] cao-akkoord voor 600.000 ambtenaren, waardoor we er iets meer dan 5% bij kunnen krijgen. Of toch niet? De FNV gaf al vrij snel aan dat ze niet zouden tekenen omdat ze de afspraken niet duidelijk en […]

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: