Eindelijk akkoord voor CAO ambtenaren

Eindelijk is er een akkoord over een CAO voor ambtenaren, dat meldt een nieuwsbericht  op de site van de Rijksoverheid. Al sinds 2011 kreeg een groot deel van het rijkspersoneel geen loonstijging meer, omdat er geen overeenkomst was over een nieuw CAO. Na verschillende protestacties dit jaar (zie bijvoorbeeld NU.nl voor een overzicht) is daar nu een einde aangekomen met dit akkoord. Rijksambtenaren, politieagenten, leraren, militairen en medewerkers van de rechterlijke macht krijgen in totaal 5,05% loonsverhoging over 2015 en 2016.

Inhoud akkoord

Aan het begin van dit jaar heeft een deel van de rijksambtenaren al een loonstijging gekregen van 0,8% vanwege het pensioenakkoord. Alle rijksambtenaren krijgen deze stijging nu en in september komt daar 1,25% bij. Daarnaast krijgen ze eenmalig een bedrag van 500 euro. In 2016 ontvangen ze nogmaals een loonsverhoging van 3%.

Het akkoord betekent ook dat de indexeringssystematiek van pensioenen veranderd. De pensioenen worden niet langer op loonontwikkeling,  maar op prijsstijgingen gebaseerd. Dit betekent dat de ambtenaren minder aan premies hoeven te gaan betalen, waardoor hun loon met 0,5% stijgt. Een deel van de loonstijging komt dus voort uit de nieuwe pensioenopbouw.

FNV niet tevree

Niet iedereen is tevreden met het akkoord. De grootste vakbond, de FNV,  heeft het akkoord niet getekend. Volgens het Financieel Dagblad roept voorzitter Ton Heerts het kabinet op om meer tijd te nemen om de consequenties van de betreffende voorstellen door te rekenen. Het kabinet zou onder de druk van het zomerreces het akkoord er doorheen willen drukken. Onder andere de veranderingen op het gebied van het pensioen hebben volgens de bond veel consequenties.

Het akkoord is wel ondertekend door CNV, CMHF en het Ambtenarencentrum.

Reacties op twitter

Mark Rutte noemt het akkoord een mooi resultaat:

Plasterk wenst alle betrokken ambtenaren een prettige vakantie:

John Kerstens van de PvdA noemt het akkoord verdiend:

Puck van Tilburg

Bestuurskundige. Werkt als bestuursadviseur bij de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Zit in het bestuur van FUTUR.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: