Boven nul

Tweede Kamer

Terwijl de buitentemperaturen op de valreep van het zomerreces tot boven de 30 graden opliepen, heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen om de salarissen van ambtenaren (inclusief onderwijs, defensie en politie) boven de nullijn te brengen. Een stijging was in de troonrede voor dit jaar aangekondigd, maar behalve verschuivingen vanuit de pensioenpremies hebben de ambtenaren er nog niets van gemerkt. Er is in veel sectoren nog steeds geen nieuwe cao.

Deze motie-Slob is ingediend door CU, PvdA, SP, D66, SGP, GL en PvdD. De tekst van de motie luidt:

De Tweede Kamer,

  • overwegende dat in de troonrede is aangegeven dat in 2015 na jaren van nullijn de inkomens van leraren, politieagenten, militairen en ander overheidspersoneel weer kunnen meestijgen met de loonontwikkeling in de markt;
  • overwegende dat we inmiddels bijna tien maanden verder zijn en de onderhandelingen over een cao zonder nullijn nog steeds in een grote impasse verkeren;
  • verzoekt het kabinet, zo spoedig mogelijk de onderhandelingen met de bonden te hervatten met als doel te komen tot cao’s die van respect getuigen voor de betrokken ambtenaren én aansluiten bij de in de troonrede gedane belofte dat de nullijn gaat verdwijnen en de inkomens van leraren, politieagenten, militairen en anders overheidspersoneel weer gaan meestijgen met de loonontwikkeling in de markt;
  • verzoekt het kabinet tevens, uiterlijk voor 1 september 2015 de Kamer over de actuele stand van zaken te informeren, en gaat over tot de orde van de dag.

Minister Blok heeft de Kamer geantwoord dat hij  “snel aan tafel” wil over de cao, echter zonder meer geld te beloven.

De vakbonden vinden dat zijn voorstellen nauwelijks loonstijging bevatten en verder vooral verslechteringen voor ambtenaren inhouden. Zij gaan door met acties tot er iets te onderhandelen valt.

André Rodenburg

André Rodenburg

Ruimtelijk econoom: weet van wonen, werken, verbinden. Kan je mee lezen en schrijven. Heeft gestudeerd in Rotterdam. Gewerkt aan grote projecten die wel (Tweede Maasvlakte) of juist niet (Zuiderzeelijn) doorgingen. En als kenniscoördinator en secretaris van bestuurlijk overleg bij de gemeente Den Haag, ministeries VROM en IenM (Ruimte, Bestuur, Milieu).

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: