Morele verantwoordelijkheid als wezenlijk onderdeel van ambtelijk vakmanschap

Stichting Beroepseer

Op 17 april jl. vond in het LEF Future Center de Goed Werk Hub-bijeenkomst Ambtelijk vakmanschap als morele verantwoordelijkheid? plaats, georganiseerd door de stichting Beroepseer. Ruim 50 ambtenaren werkzaam bij het Rijk en gemeentes kwamen hier op af. Dagelijks heen en weer pendelend tussen en over de grenzen van systeem en leefwereld van burgers, zien ambtenaren juist waar het ‘fout’ gaat; waar het werk, de procedures en de regels niet meer beantwoorden aan de oorspronkelijke bedoeling ervan.

Daar waar menselijkheid en moraliteit dreigen te verdwijnen, omdat ze niet passen binnen het systemisch keurslijf, wordt een beroep gedaan op de morele weerbaarheid van ambtelijke professionals als ‘grenswerkers met een signaalfunctie’. Deelnemers gingen met elkaar in gesprek hoe morele dilemma’s bespreekbaar  te maken, hoe invulling te geven aan morele weerbaarheid in hun eigen werkpraktijk om zo naar eer en geweten te kunnen werken. Klik hier voor het uitgebreide verslag van deze bijeenkomst.

Vervolg

Alle aanwezigen onderschreven het belang om blijvend aandacht te hebben voor morele verantwoordelijkheid in het werk en het gesprek hierover een vervolg te geven. De stichting Beroepseer wil vervolgactiviteiten graag ondersteunen. Degenen die hier graag aan willen bijdragen kunnen contact opnemen met Maurits Hoenders.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: