“Een goed werkende overheid is een zegen op aarde”

Minister Plasterk neemt het boek in ontvangst - foto Valerie Kuypers

Afgelopen vrijdag werd het eerste exemplaar van het boek ‘Ambtenaren! 200 jaar werken aan Nederland in 100 portretten’ uitgereikt aan Ronald Plasterk, de “minister van ambtenaren”. Historicus Maarten van Rossem pleitte op de bijeenkomst voor meer waardering voor onze overheid. In het boek worden honderd ambtenaren geportretteerd die een cruciale rol vervulden in de geschiedenis van ons koninkrijk.

“We associëren de historische momenten in onze geschiedenis meestal met politici”, zo begint minister Plasterk zijn toespraak, “maar het is vaak de ambtenaar achter de minister die een oplossing verzonnen heeft en tot stand gebracht.” In ‘Ambtenaren!’ wordt de rol van ambtenaren bij die momenten zichtbaar gemaakt. Hij hoopt dan ook dat dit boek het beeld van de ambtenaar kan laten kantelen.

‘Ambtenaren! 200 jaar werken aan Nederland in 100 portretten’ is samengesteld door Davied van Berlo, zelf ook ambtenaar, en Jeroen Pepers, directeur van het A+O fonds Gemeenten. In totaal hebben zo’n honderd mensen meegewerkt aan de totstandkoming van het boek, onder wie de 65 auteurs die de portretten hebben geschreven. “Een mooi voorbeeld van cocreatie”, zo meent Van Berlo.

200 jaar Nederlandse geschiedenis

De voorkant van Ambtenaren!

In het boek worden cruciale momenten uit 200 jaar Nederlandse geschiedenis besproken. Van het ontstaan van het koninkrijk in 1815 tot de recente decentralisaties in de zorg. In de tussentijd worden spoorwegen en kanalen aangelegd, worden slavernij en doodstraf afgeschaft, komt de verzorgingsstaat tot stand en worden grote stappen gezet in onderwijs, gezondheidszorg en economie.

Historicus Maarten van Rossem, die na Plasterk het spreekgestoelte betreedt, benadrukt de belangrijke rol die ambtenaren hebben gespeeld in de Nederlandse geschiedenis. Bij allerlei vernieuwingen en voorzieningen stonden zij aan de basis. Telkens weer blijkt uit onderzoek dat de landen met een grote overheid het hoogste scoren in welvaart en geluk. “Een goed werkende overheid is een zegen op aarde”, zo besluit hij.

Inspiratie voor ambtenaren

Vanaf vandaag is ‘Ambtenaren! 200 jaar werken aan Nederland in 100 portretten’ beschikbaar in de boekhandel. Volgens minister Plasterk is het een inspirerend boek geworden: “Mooi dat voor ambtenaren een serie voorbeelden op een rij is gezet die inspiratie geven.” Meer informatie over het boek is te vinden op de speciale site over ambtenarengeschiedenis, te bereiken via http://bit.ly/Ambtenaren

Davied van Berlo

Initiatiefnemer van Ambtenaar 2.0 en Pleio. Schrijver van de boeken "Ambtenaar 2.0", "Wij, de overheid" en "De Nieuwe Overheid". Redacteur van De Ambtenaar.

1 reactie

 1. Het recente SCP-rapport Nederland in Europees Perspectief is het hier geheel mee eens:

  “Verreweg de grootste invloed op verschillen in geluk tussen landen heeft de effectiviteit van de overheid. Bij deze effectiviteit gaat het om voor burgers belangrijke zaken als de kwaliteit van de publieke dienstverlening en de kwaliteit van het ambtenarenapparaat (waarbij expliciet aandacht is voor de mate van onafhankelijkheid van politieke druk).

  Daarnaast gaat het om de kwaliteit van beleidsformulering en -implementatie en vervolgens ook om de geloofwaardigheid van de overheid ten aanzien van dat beleid. De effectiviteit van de overheid is een van de governance-indicatoren van de Wereldbank. Nederland scoort goed op deze indicator: een zesde plek binnen de ess-landen.

  De recent doorgevoerde decentralisaties in het sociale domein, waarbij de gemeenten verantwoordelijk worden voor welzijn en zorg, kunnen gevolgen hebben voor de effectiviteit van de overheid. Of dat zo is, en wat deze gevolgen zijn, is nog ongewis. Hier ligt wel een taak voor de overheid daar op te letten.

  Ook andere factoren die van wezenlijke invloed blijken te zijn voor de levenstevredenheid van mensen liggen op het directe werkveld van de overheid: inkomen, gezondheid en arbeidsmarktpositie zijn bij uitstek terreinen die de overheid kan beïnvloeden.” (p.66)

  Waarde overheidsdienaren gebruik die gelukscijfers nu een keer! Jullie werk verdient het.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: