Werk en Zekerheid bij de overheid?

De nieuwe Wet Werk en Zekerheid zorgt de laatste tijd voor veel ophef. Deze ‘flexwet’ treedt per 1 juli in werking en zou flexibel personeel een sterkere positie op de arbeidsmarkt moeten geven. Helaas blijkt op dit moment vooral een tegenovergesteld effect, ook bij de overheid.

Volgens de Volkskrant zetten Rijkswaterstaat, de Belastingdienst, de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) tientallen uitzendkrachten op straat die in aanmerking komen voor een vaste baan. De flexwerkers zijn duurder geworden, omdat zij na 1 juli recht hebben op een ontslagvergoeding. Ook moeten zij eerder een vast contract krijgen. Via een meldpunt van vakbond CNV kwamen 200 klachten binnen, waarvan één derde over (semi)overheidsinstellingen in sectoren als onderwijs, zorg en welzijn.

Verwijt de pot de ketel?

Dit nieuws volgt op de ophef die vorige maand ontstond toen ING en Nationale Nederlanden hun uitzendkrachten loosden. Minister Asscher werd boos op ING en vroeg op twitter:

Het is kwalijk dat de overheid nu zelf zich niet naar de geest van de wet lijkt te gedragen.  Als de regering een wet opstelt, dan moet de overheid zich daar aan houden, ook wat betreft de geest van de wet. Zéker als een minister zich op deze manier uitspreekt over organisaties die dat niet blijken te doen. Juist de overheid heeft een voorbeeldfunctie en moet flexibele medewerkers bij overheidsinstellingen die structurele functies vervullen meer zekerheid bieden.

Netwerkeconomie

Toch is het niet vreemd dat delen van de overheid anticiperen op de flexwet. Ook bij de overheid zal deze nieuwe wet kosten met zich mee brengen. Dat geld is niet altijd beschikbaar en dus wordt er dan gekozen om mensen te laten gaan.

Daarnaast zegt Ton Wilthagen in het Financieel Dagblad dat de minister onvoldoende ziet dat de manier van dienstverlening en produceren totaal veranderd is. Er is volgens Wilthagen sprake van een netwerkeconomie waar andere arrangementen nodig zijn. Dat geldt ook voor de overheid. Als de overheid totaal anders zou reageren dan het bedrijfsleven op deze wet, zou dat zelfs kunnen betekenen dat de overheid niet met zijn tijd meegaat.

Een vast contract is niet altijd de oplossing. Zeker niet bij de overheid. Er is mede door de stevige ambtelijk rechtspositie erg weinig mobiliteit binnen de overheid en dat is niet altijd goed voor de innovativiteit. De realiteit is dat er veel soorten en maten flexwerkers zijn. Sommige constructies zijn positief voor zowel flexwerker als de organisatie. “Nederland kent wel vijftig tinten flèx” zegt Wilthagen daarover.

Eigen ervaring

Ik werk zelf via een detacheringsbedrijf bij de overheid. Ik doe dat met veel plezier en helaas kan ik door de invoering van deze wet maar twee jaar bij de overheid werken in plaats van drie jaar. In mijn ogen blijft het tegelijkertijd lastig om direct bij de overheid te gaan werken. Veel vacatures worden intern opgevuld en als er wel een vacature is, worden er meerdere jaren werkervaring gevraagd of er solliciteren meteen 500 mensen. Ik vraag me af hoe dat nu zal verlopen met de invoering van deze wet. Ik denk dat de financiële situatie bij overheidsorganisaties en de arbeidsmarkt niet veel zal veranderen. Ik ben erg benieuwd wat jij vindt van deze kwestie, reageer hieronder om het me te laten weten!

 

Puck van Tilburg

Bestuurskundige. Werkt als bestuursadviseur bij de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Zit in het bestuur van FUTUR.

1 reactie

  1. Davied van Berlo schreef:

    Flexibiliteit van de organisatie en individuele werkzekerheid zijn twee verschillende onderwerpen die vaak aan elkaar worden gekoppeld, terwijl dat niet perse nodig is. De uitdaging is om beide te realiseren:
    1. Hoe creëren we overheidsorganisaties die flexibel kunnen reageren op maatschappelijke vraagstukken en daar de juiste kennis en energie voor kunnen inzetten?
    2. Hoe bieden we medewerkers die goed presteren baanzekerheid zodat ze zich kunnen ontwikkelen en zich met vertrouwen kunnen richten op hun maatschappelijke bijdrage?
    Gezien de omvang van de overheid zijn daar veel meer mogelijkheden, bijv. door medewerkers de mogelijkheid te bieden hun kennis ook bij andere organisaties en projecten in te laten zetten. Zie ook deze blog: https://www.pleio.nl/blog/view/18852762/hoe-kan-de-overheid-haar-potentieel-beter-inzetten

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: