Ontwrichtende vernieuwing of een kans?

Caspar van den Berg, associate professor International Governance aan de Universiteit Leiden en medeauteur van het boek Koers houden in turbulentie, de rol van de overheid op het gebied van infrastructuur en milieu internationaal vergeleken zegt in een artikel in de Intermediair van 8 mei 2015:
“De context waarin de gemiddelde beleids- en bestuursambtenaar werkt, is ontzettend in beweging geraakt, zowel binnen de eigen organisatie als in het bredere beleidsveld. Overheden worden gedwongen om meer mee te bewegen met andere partners in het netwerk om tot beleid en besluiten te kunnen komen. Tegelijkertijd is de prestatiedruk, door bezuinigingen en de toename van het aantal prestatieafspraken, bij ambtenaren onmiskenbaar toegenomen.”
 Het artikel in Intermediair benoemt daarnaast vele trends en ontwikkelingen die nopen tot verandering zoals open data. Het is één en al vernieuwing en kansen. Tegelijkertijd tekent de Volkskrant de volgende woorden op uit de mond van Saskia Stuiveling, president van de Algemene Rekenkamer:
“De gevestigde orde vindt de digitale innovatie een bedreiging en noemt haar ‘ontwrichtende vernieuwing’ in plaats van ‘nieuwe ronde, nieuwe kansen’.”
Herken jij deze woorden van Saskia Stuiveling? Ken jij ambtenaren die nieuwe  ontwikkelingen als ontwrichtend zien? En als je collega’s kansen zien, weten ze die dan ook te verzilveren?

Mikis de Winter

Ik werk voor het Leer- en Expertisepunt Open Overheid. Meer info op www.open-overheid.nl

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: