De ambtenaar ‘in charge’

In feite is de overheid zichzelf opnieuw aan het ontdekken. De overheid van nu werkt niet meer op dezelfde manier als tien jaar geleden. Ik sprak met Arzu Catakli, projectleider van Serious Ambtenaar 4*, over de nieuwe overheid en de rol van de ambtenaar hierin.

Werken vanuit persoonlijke betrokkenheid
De rol van de ambtenaar is wat mij betreft het ondersteunen van allerlei positieve maatschappelijke ontwikkelingen in de samenleving, stelt Arzu. Dat is waarom de ambtenaar in het leven is geroepen. De rol van ambtenaar is er zeker één om trots op te zijn. Mijn drive om ambtenaar te willen zijn, is dat ik een bijdrage wil leveren aan de samenleving. Kernwoorden voor de ambtenaar van de toekomst zijn voor mij; betrokken, samen, ruimte creëren en open staan voor ontwikkelingen.

Serious ambtenaar als voorbeeld van de nieuwe werkwijze
Het initiatief Serious Ambtenaar is voor mij een voorbeeld voor hoe de nieuwe overheid kan functioneren. Het brengt mensen samen, heeft verbindende werking en creëert maatschappelijke impact door bij te dragen aan het goede doel. Mensen raken geïnspireerd door deze nieuwe manier van werken en nemen nieuwe ideeën mee naar huis die zij in hun eigen organisatie kunnen toepassen. Veel deelnemers weten elkaar na afloop te vinden en gebruik te maken van elkaars kennis. De opbrengsten worden door de opdrachtgevende organisatie gebruikt om de rest van het jaar uitvoering te geven aan alle creatieve ideeën van de deelnemende ambtenaren.

In Schiedam bedachten de deelnemende ambtenaren bijvoorbeeld dit jaar om serious gaming in het lager onderwijs in te zetten als middel om een betere luchtkwaliteit te bereiken. Kinderen krijgen dan bijvoorbeeld punten afhankelijk of zij met de fiets, auto of bus naar school komen. Ouders worden op die manier door hun kinderen bewuster gemaakt van het milieu. Kennis van verschillende vakgebieden, van gaming tot onderwijskunde, zijn in het oplossen van dit vraagstuk met elkaar gecombineerd. Het resultaat is dat het spel in verschillende onderwijsprogramma’s in Schiedam wordt opgenomen.

Als gemeente kun je met Serious Ambtenaar laten zien dat je veel kunt bereiken door intensief samen te werken en snel te schakelen, los van bureaucratische systemen. Het laat zien dat de gemeente geen stoffige organisatie is, maar als ambtenaren echt iets willen, ze het kunnen bereiken.

Kanteling van de ambtenaar
Mooi aan serious ambtenaar vind ik dat het vraagstuk centraal staat en niet de interne organisatie. Dat is een ontwikkeling die goed past bij de overheid van de toekomst. Minder kijken vanuit de tunnel van je eigen organisatie en je eigen processen, maar meer adaptief reageren en inspelen op wat op dat moment nodig is voor een bepaald vraagstuk of een ontwikkeling in de samenleving. Niet alleen de interne organisatie betrekken, maar ook de omgeving, vraagt om een kanteling in het denken van de ambtenaar. Wat vandaag een oplossing is, hoeft over een maand geen oplossing meer te zijn. Als overheid moet je dan in staat zijn om je werkprocessen aan te passen.

Als tweede kanteling zie ik dat ambtenaren steeds meer leren op een proactieve manier na te denken. Ze ervaren dat het hen niet overkomt, maar dat zij juist ‘in charge’ zijn vanuit hun drive om een maatschappelijke bijdrage te willen leveren. Werken vanuit je persoonlijke kracht, daar waar je energie ligt en datgene te vinden waaraan jij wilt bijdragen, wordt steeds belangrijker. Door dat te doen, komt het werk naar je toe en creëer je projecten die bij je passen. Wanneer jij uitstraalt waarin je gelooft, trek je de juiste mensen aan met dezelfde waarden. Hiervoor is het nodig dat je je eigen routines doorbreekt en het aan durft om tegen jezelf aan te lopen en fouten te maken. Ook ikzelf ben uit mijn comfortzone gegaan voor de rol als projectleider van Serious Ambtenaar, omdat de rol van projectleider nieuw voor me was. Opgeven is geen optie wat mij betreft.

* Serious Ambtenaar heeft als doel om jaarlijks zoveel mogelijk geld in te zamelen voor 3FM Serious Request, het Glazen Huis. Enerzijds zetten enthousiaste ambtenaren hun expertise belangeloos in en anderzijds worden opdrachtgevers gevraagd een adviesopdracht in te dienen en € 5000,- te doneren aan 3FM Serious Request. Een groep professionals zal vervolgens twee dagen werken aan het oplossen van een adviesopdracht. Zie voor mee informatie: www.seriousambtenaar.nl

Ben of ken jij zo’n ambtenaar van de toekomst? En wil je een bijdrage aan deze rubriek leveren? Neem dan contact met me op via d.alblas@disgover.nl

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: