Carry On Her Majesty’s Civil Service

Whitehall, Londen

Wat zal de nieuwe regering in Londen haar ambtenaren brengen? Nu de Tories alleen verder gaan is er minder politieke verandering dan in 2010 (met de overgang van Labour naar een coalitie van Conservatieven en Liberalen). Dat is niet per se goed nieuws voor onze Britse collega’s.

De ‘Civil Service’ kreeg door bezuinigingen van het eerste kabinet-Cameron (2010-2015) al een bevriezing van de salarissen opgelegd en is met nog ruim 400.000 ambtenaren kleiner geworden dan ze ooit sinds de Tweede Wereldoorlog was. Wel waren er in het Reform Plan ambities om het niveau van de openbare dienstverlening te verhogen (‘performance & delivery’), door er minder bureaucratie en meer eenheid in te brengen. De overheid is meer gaan doen aan effectrapportages en gedragsbeïnvloeding (‘nudges‘).

Voorafgaand aan de verkiezingen op 8 mei 2015 verscheen een nota van 39 pagina’s (langer dan het hele Reform Plan) waarin werd uiteengezet hoe Britse ambtenaren zich tijdens de verkiezingen ‘neutraal’ dienen te gedragen. Ze mogen bijvoorbeeld geen kandidaat zijn, tenzij ze vooraf ontslag nemen! Mochten ze geen zetel halen kunnen ze doorgaans wel terugkeren. Het is overigens niet zo dat de hele ambtelijke top wordt vervangen als er een nieuw (politiek anders gekleurd) kabinet aantreedt. De commentatoren verwachten dat het een kwestie wordt van “Keep Calm and Carry On.”

Nu de Liberalen na deze verkiezingen niet meer in de regering zitten, is hun belofte van een loonstijging voor ambtenaren niet meer aan de orde. Een regering met Labour zou vooral hebben ingezet op meer diversiteit in het personeelsbestand. Dat meldt CSW, de Britse site voor ambtenaren. Volgens hun analyse van het Tory-programma betekent hun overwinning dat er verder bezuinigd wordt op overheidsuitgaven (afstoten van vastgoed) en topsalarissen elders in de publieke sector (zoals bij de BBC) zullen worden beperkt. Wel zullen ambtenaren het drukker krijgen met het uitzoeken van de effecten van een mogelijke uittreding uit de EU en beperking van het aantal parlementsleden.

De nieuwe politiek verantwoordelijke voor de openbare dienst John Manzoni (een voormalig topman uit de olie-industrie) heeft al aangekondigd dat voor de ambtenaren er geen salarisstijging in zit. Wie meer geld wil verdienen moet maar naar het bedrijfsleven overstappen: “werken als ambtenaar is al interessant genoeg en hoeft niet extra beloond te worden”, vindt hij. Dave Penman, de voorman van de hogere-ambtenarenvakbond FDA, is het daar niet mee eens: “je kunt geen 21e-eeuwse dienstverlening bereiken met vooroorlogse middelen”. Hij wil een New Deal met de nieuwe regering.

 

André Rodenburg

André Rodenburg

Ruimtelijk econoom: weet van wonen, werken, verbinden. Kan je mee lezen en schrijven. Heeft gestudeerd in Rotterdam. Gewerkt aan grote projecten die wel (Tweede Maasvlakte) of juist niet (Zuiderzeelijn) doorgingen. En als kenniscoördinator en secretaris van bestuurlijk overleg bij de gemeente Den Haag, ministeries VROM en IenM (Ruimte, Bestuur, Milieu).

3 reacties

  1. Davied van Berlo schreef:

    Kortom, het VK gaat een hete zomer tegemoet? Hoe zit het eigenlijk met het stakingsrecht van Britse ambtenaren?

  2. André Rodenburg André Rodenburg schreef:

    Britse ambtenaren mogen staken, behalve de politie en gevangenissen. Vorig jaar (15 oktober 2014) was er al een landelijke actiedag. De komende tijd zijn er demonstraties gepland tegen ‘austerity’ in het algemeen en privatiseringen (zoals van de National Gallery) in het bijzonder.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: