Rechter doet geen uitspraak over geld ambtenarenpensioenen

Papieren bekers van de FNV

De onderhandelaar van de vakbond FNV probeert er nog een positieve draai aan te geven, maar de gang naar de rechter heeft vooralsnog niks opgeleverd voor rijksambtenaren. De FNV eiste dat de versobering van onze pensioenen wordt gecompenseerd door een loonsverhoging. Dat zou elke ambtenaar 0,8% opleveren.

De rechter ging daar vandaag niet in mee. Dit is geen zaak voor de rechtbank, maar voor de onderhandelingstafel, zo meende hij. Met die onderhandelingen wil de FNV dan ook meteen beginnen, maar ja … de cao-onderhandelingen stonden toch al gepland voor 15 april.

Kortom, volgende week begint de grote confrontatie. Wil je het verloop van de onderhandelingen volgen, kijk dan op www.fnv.nl/rijk en of bij @FNVoverheid op Twitter. En als er nieuws is, dan zit De Ambtenaar er bovenop!


 

Aanvullend (13 april 2015, 10.12 uur)

Nataschja Hummel van de Vrije Universiteit te Amsterdam zet de controverse rond de cao’s van ambtenaren uitermate helder op een rij in haar blog.

Davied van Berlo

Initiatiefnemer van Ambtenaar 2.0 en Pleio. Schrijver van de boeken "Ambtenaar 2.0", "Wij, de overheid" en "De Nieuwe Overheid". Redacteur van De Ambtenaar.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: