Nog geen nieuwe CAO’s voor rijksambtenaren

Papieren bekers van de FNV

Op 15 april zijn de besprekingen herstart tussen minister voor Rijksdienst Blok en de vakbonden over een nieuwe CAO voor de rijksambtenaren.

Sinds 2011 is er geen CAO voor de sector Rijk. In de tussentijd is weliswaar de inflatie laag geweest, maar er zijn ook lastenstijgingen en meer eigen risico’s, is de pensioenleeftijd verhoogd en zijn er verdere bezuinigingen op de omvang van de overheid doorgevoerd. Ook staat de ‘normalisering’ van de nu nog bijzondere rechtspositie van ambtenaren ter discussie. Inzet van de ambtenarenbonden bij de CAO-onderhandelingen is dan ook ‘van werk naar werk’ naast salarisverhoging ‘in centen en procenten’.

Boze brieven

Onlangs bepaalde de rechter nog, dat het geld dat vrijvalt uit de versobering van het ABP-pensioen niet direct aan het salaris van de rijksambtenaren hoeft te worden toegevoegd. Het gaat om 0,8 % extra loonruimte. De vakbonden hadden hier wel om gevraagd. Minister voor de Rijksdienst Blok bestrijdt niet dat dit geld uiteindelijk aan de ambtenaren toekomt, maar wil eerst in het Sectoroverleg rijk (SOR) verder onderhandelen over waaraan dit besteed gaat worden.

Tienduizenden rijksambtenaren hebben in de afgelopen weken een brief aan minister Blok gestuurd met een verzoek om uitbetaling. Dit is door de minister afgewezen omdat hij stelt, niet de werkgever van de briefschrijvers te zijn en ook niet te kunnen bepalen wie dat wel is. Dit hoewel volgens het Algemeen Ambtenarenreglement (ARAR), alle rijksambtenaren in algemene dienst van het Rijk zijn.

Defensie kan het wel!

Minister van Defensie Hennis heeft over die 0,8 % extra wel een deelakkoord bereikt met drie van de vier militaire vakbonden. Dat is voldoende om deze salarisverhoging door te voeren. Een nieuwe CAO voor het defensiepersoneel is er echter nog niet.

Ook de politiebonden voeren momenteel actie voor een nieuwe CAO. Zij vinden het aanbod van de minister van Veiligheid en Justitie Van der Steur onvoldoende.

Andere groepen ambtenaren hebben onlangs wel nieuwe CAO’s met hun werkgevers afgesloten, zoals in 2014 de sectoren Gemeenten en Provincies.

Lees meer achtergronden in het blog van Natascha Hummels: de nul komma acht-lijn.

André Rodenburg

André Rodenburg

Ruimtelijk econoom: weet van wonen, werken, verbinden. Kan je mee lezen en schrijven. Heeft gestudeerd in Rotterdam. Gewerkt aan grote projecten die wel (Tweede Maasvlakte) of juist niet (Zuiderzeelijn) doorgingen. En als kenniscoördinator en secretaris van bestuurlijk overleg bij de gemeente Den Haag, ministeries VROM en IenM (Ruimte, Bestuur, Milieu).

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: