Hoe ver zou jij gaan?

Paul Kemperman is ambtenaar, althans dat was hij, totdat hij in 2008 strafontslag kreeg van de gemeente Zevenaar. Dat strafontslag was een gevolg van een rapport uit 2005 over het functioneren van het juridisch team van de afdeling Handhaving van de gemeente Zevenaar, waar Kemperman als bouw- en milieujurist deel van uitmaakte. Tot dat moment werkte Kemperman 30 jaar als jurist bij de gemeente.

Jaren van rechtszaken en veel, heel veel brieven volgden. In 2010 stelde de rechter hem al in het gelijk en veroordeelde de gemeente tot het weer in dienst nemen van Kemperman en het uitbetalen van het sinds 2007 ingehouden salaris. De strijd was toen echter nog lang niet gestreden en in de jaren die volgden probeerde Kemperman tevergeefs inzicht te krijgen in alle documenten en computerbestanden over zijn persoon. Daarnaast wilde hij zijn onkosten, voor bijvoorbeeld advocaten, vergoed krijgen door de gemeente.

De gemeente Zevenaar reageerde de afgelopen jaren nooit inhoudelijk in het openbaar over deze zaak. Logisch ook omdat het steeds onder de rechter was en het een (voormalige) werknemer betrof. Wel werden er regelmatig in de lokale politiek vragen gesteld aan het college van B&W om deze kwestie voor eens en altijd op te lossen. Kemperman zelf zocht juist wel steeds de openbaarheid op en hield daarnaast een blog bij.

Afgelopen 19 maart kwam dan eindelijk de dag waarop Kemperman en een eveneens destijds ontslagen collega op gewacht hebben. De Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechtbank voor ambtenarenzaken, deed uitspraak en oordeelde dat het bewuste rapport subjectief en onvoldoende onderbouwd was en dat de gemeente Zevenaar op basis daarvan geen (negatieve) conclusies mocht trekken over het functioneren van Kemperman en zijn afdeling. De Centrale Raad van Beroep spreekt van een onzorgvuldige aanpak en is van mening dat Kemperman als persoon is ‘afgebrand. Een volledige rehabilitatie dus.

Allereerst feliciteer ik Kemperman en zijn collega met deze uitspraak. Deze uitspraak van de Centrale Raad van Beroep is een duidelijk signaal aan onze werkgevers dat ze een zorgplicht hebben om onze werkzaamheden zodanig in te richten en daarvoor de juiste maatregelen uit te voeren zodat voorkomen wordt dat wij in de uitoefening van onze werkzaamheden schade lijden. Ik bewonder het incasserings- en uithoudingsvermogen van Kemperman. Tegelijkertijd vraag ik me ook af of ik het zolang volgehouden zou hebben. Dankzij mensen als Kemperman hoeven ambtenaren het in de toekomst misschien ook niet zo lang meer vol te houden als ze weggepest (dreigen te) worden van hun werk.

 

Maarten ter Horst

Werkt voor een middelgrote gemeente in de Randstad. Doet dingen in het vastgoed én organisatieontwikkeling. Is oprichter van I AMbtenaar. Houdt van halfvolle glazen, maar is positief kritisch. Redacteur van De Ambtenaar.

5 reacties

 1. Davied van Berlo schreef:

  Een bekend zaak inderdaad. Hij heeft enorm veel energie geïnvesteerd in het bekend maken van wat er is gebeurd. Het zit erg in de categorie “dat kan toch niet waar zijn”.

  De vraag is hoe het nu verder gaat. Uiteindelijk heeft zo’n zaak alleen maar verliezers. Kemperman heeft zijn recht gehaald, maar de jaren krijgt hij niet terug …

 2. Davied van Berlo schreef:

  Trouwens, de Centrale Raad van Beroep heeft nog een uitspraak gedaan vandaag, van eenzelfde aard:
  http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2015:137

 3. Paul Kemperman schreef:

  Het aantal ambtenaren dat in de afgelopen jaren door B&W van Zevenaar onder leiding van PvdA-burgemeester Jan de Ruiter is weggepest, is bijna niet meer te tellen. En wie mijn blog leest, zal ervaren dat de Centrale Raad van Beroep op 19 maart jl. niet alleen mij, maar ook een collega-jurist volledig en definitief heeft gerehabiliteerd. Zij wil niet in de publiciteit komen of onderdeel worden van het publieke debat, maar inhoudelijk is er geen verschil met mijn zaak.

  De aanvankelijk belangrijkste adviseur van B&W in onze zaken was ook adviseur van de NZa waar Arthur Gotlieb werkte totdat hij in januari 2014 geen andere uitweg meer zag dan zelfdoding. Ik ben ervan overtuigd dat Arthur Gotlieb nu nog zou leven als B&W van Zevenaar Louis Bunt in 2005 buiten de deur hadden gezet. In zijn boek “Werk Arthur de deur uit” duidt Arthur Gotlieb deze charlatan Bunt aan als Leo de Grote Ontstroever en als Leo de Butcher (Slachter).

  Het is treurig dat met levens van ambtenaren wordt gesold en dat ze als mens worden afgebrand wanneer ze als ambtenaar goed tot uitstekend functioneren.

  Uitspraak CRvB over collega jurist: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2015:930

  Blog: https://wijdoendatzo.wordpress.com/2015/03/28/feest/

 4. Paul Kemperman schreef:

  N.a.v. de uitspraak van de CRvB van 19 maart 2015 heeft de gemeenteraad van Zevenaar op 27 januari 2016 met grote meerderheid een commissie benoemd die is belast met een onderzoek (raadsenquête) naar de uitvoering van het P&O-beleid van de gemeente Zevenaar in de afgelopen 15 jaar. Dan moet duidelijk worden welke rol PvdA-burgemeester Jan de Ruiter (vanaf 2002 tot 2014 portefeuillehouder personeelszaken) heeft gespeeld en nog speelt. Alleen de twee partijgenoten van PvdA-er De Ruiter stemden tegen het houden van een raadsenquête.

  https://wijdoendatzo.wordpress.com/2016/02/24/gemeenteraad-zevenaar-besluit-tot-raadsenquete-over-personele-aangelegenheden/

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: