2.000 nieuwe collega’s erbij!

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft besloten dat de 2.000 schoonmakers die nu de kantoorgebouwen van het Rijk onderhouden in dienst van de overheid komen. 2.000 Nieuwe collega’s dus! Ook schoonmakers zijn deel van het team om Nederland draaiende te houden, dat is het idee.

De vraag wie er nu ambtenaar is en wie niet speelt al sinds het begin van het koninkrijk. Alleen de mensen die een ambt vervullen of ook degenen die hen ondersteunen? In de 19e eeuw vielen klerken en schrijvers in die tweede categorie. Sinds de Ambtenarenwet van 1929 zijn alle medewerkers ambtenaar.

Uiteraard is het goed om te zien dat de Rijksoverheid de zaken goed wil regelen voor haar werknemers. Mijn vraag is echter: wat betekent ambtenaar zijn voor een schoonmaker, behalve de arbeidsvoorwaarden. Hoe vul je als schoonmaker die bijzondere positie in van “werken voor het algemeen belang”?

Davied van Berlo

Initiatiefnemer van Ambtenaar 2.0 en Pleio. Schrijver van de boeken "Ambtenaar 2.0", "Wij, de overheid" en "De Nieuwe Overheid". Redacteur van De Ambtenaar.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: